Frog vom Mass

 

 

Schlechti note send ned verbote

Es 3 im rchne esch kes verbreche

E mol e strfzgi, jo jo das drf sii

Bim hocke bliibe, nor ned verzwifle

 

Sesch als, als e frog vom mass

Ganz egal met was

Ergendwo hrt de spass

Segs wies well

Zvell esch zvell

 

En see voll goggi berg us schoggi

Paar  suri zonge im nu verschlonge

Zockerwatte macht au ned satter

Noch 6 stck weihe, ruefsch de kreihe

 

Ond vor de glotze wird pis bote

Hey chom chli tv, ech doch voll easy

Bim schnschte wetter besch du am chte

Ond dsonne schiint a der verbii

 

Ond erscht bim game, chasch cool verhnge

Ond ehrlech gseit, game i selber grn mol eis

Du kmpfsch gg drache ond retisch dwlt

Uf em sofa wersch du zom held